Archive for March, 2012

Quí Hải

Kênh Hanoi giới thiệu cuốn tiểu thuyết tỷ phú ổ rác

Giới thiệu cuốn sách cờ tư lệnh

Công ty truyền thông do Thu Hiền biên tập đang ghi hình tác giả Mùa hè cháy, đại tá nhà văn Quí Hải, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị. Chương trình giới thiệu cuốn sách Mùa hè cháy sẽ phát vào dịp 30 tháng 4 năm nay trên kênh hanoi 2

Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, huyện Từ Liêm với môn cờ tư lệnh

Trong ảnh: đại tá nhà văn Quí Hải, tác giả cờ tư lệnh và cô Thành hiệu trưởng cùng với các kỳ thủ cờ tư lệnh trong buổi ghi hình của truyền hình Hà Nội

Tác giả Cờ tư lệnh, đại tá nhà văn Quí Hải cùng biên tập Hoàng Trang và quay phim Hoàn, truyền hình Hà Nội

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị 1972

Nguyễn Quí Hải đại tá nhà văn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 pháo binh Bông Lau và Cao sơn đại tá  nguyên trung đòan trưởng đoàn 38 pháo binh Bông Lau trong buổi ghi hình giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị 1972, cùng phát thanh viên và biên tập viên