Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

 

Trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rộng vừa qua,(22-12-2019) cờ tư lệnh đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục quốc gia. Đồng chí Lê Doãn Hợp nguyên ủy viên TƯ Đảng,. nguyên bộ trưởng bộ thông tin Truyền thông chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức kỷ lục việt Nam lên trao tặng bằng và kỷ niệm chương của tổ chức cho Kỷ lục gia Nguyễn Quí Hải

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: