Thư từ Cape Town Nam Phi

Thư từ Moeketsi thủ phủ Cape Town Nam Phi gửi tác giả cờ tư lệnh
Moeketsi Mantanuntten Mohlakola Cảm ơn … môn cờ này là trò chơi khác biệt nhất tôi từng thấy trong đời … Tôi đã tải xuống các video của ông Rick knowlton khi ông chỉ ra cách chơi cờ tư lệnh … Tôi mong được trả tiền một bản sao của trò chơi này … Cảm ơn bạn rất nhiều thưa ngài …
Mantanuntten Mohlakola Thanks slot sir… This chess it’s the most different game I’ve ever seen in my life… I did downloaded Mr Rick Knowlton videos were he shows how to play commander chess… Im looking forward to pay a copy of this game… Thanks you so much sir..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: