Archive for October 4th, 2019

Địa chỉ tác giả cờ tư lệnh dạy trực tuyến

Địa chỉ tác giả dậy trực tuyến các bài tập cờ tư lênh. Tác giả dậy rất kỹ, các bạn yêu mến cờ tư lệnh có thể nghiên cứu trên mạng hoặc tải về. Cần thiết trao đổi với tác giả qua tin nhắn.
https://www.youtube.com/watch?v=vH1XC31aAgU Bàn cờ
https://www.youtube.com/watch?v=hMk6HYOe90s Quân cờ
https://www.youtube.com/watch?v=tOMI_rqSJ4k Nhóm quân đi 1 nấc
https://www.youtube.com/watch?v=sWXFA8PyQFY Nhóm quân đi 2,3 nấc
https://www.youtube.com/watch?v=gDI8kEX195c Nhóm quân đi 4 nấc
https://www.youtube.com/watch?v=VtYDRzclytE Nhóm quân tư lệnh
https://www.youtube.com/watch?v=IN4aYbutme0 Nhóm quy tắc đặc biệt
https://www.youtube.com/watch?v=ZuiVEG87-os Bài tập Hạm đội anh hùng
https://www.youtube.com/watch?v=Hu3uNIri-VE Bài tập phi đội quyết thắng
https://www.youtube.com/watch?v=77vMkyThOqw Bài tập bắt sống máy bay
https://www.youtube.com/watch?v=9495cAQR45k Bài tập bắt sống tầu chiến
https://www.youtube.com/watch?v=HB4Jr-37KtI
https://www.youtube.com/watch?v=mBL4g4hjK18 Bài quyết chiến quyết thắng
https://www.youtube.com/watch?v=uMbRgE1VfaQ Bài tập đột kích
https://www.youtube.com/watch?v=fCtcSLAEu3E Bài tập thần tốc
11