Đừng khóc nữa em

Nhạc và lời Nguyễn Quý Hải   ca sỹ Đức Hiệp Phối khí Văn Thao

Tác giả Nhà văn Quí Hải gửi ca khúc này tới các bạn gái đã từng qua một lần  vấp ngã trong cuộc đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: